STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
               Besøk siden 4. April 2007
line decor

Digitalt medlemskort
 

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020    

2020

St.Hans på feriehjemmet Skogheim 20. 06. 2020

Vi var 50 stk. som koste oss med grilling, kaker og lotteri. Det voldsomme regnskyllet som kom la ingen demper på stemningen! En stor takk til hyttestyret for flott gjennomført arrangement!

(Se mer bilder her) Foto:LW


DET 88. ORDINÆRE ÅRSMØTE

ÅRSMØTE I DRAMMEN DØVEFORENING:

Leder, Leni Wågsås ble ny valgt.

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 7. mars med start kl 12:00. Hele 26 medlemmer møtte opp. Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. Ole Røren ble valgt som møteleder og Leni Wågsås og Tore Alfredsen som referent. Protokollunderskrivere ble Marna Brit Gaustad og Rune Adde. Årsberetningen gikk greit igjennom med få bemerkninger. Regnskapet ble også godkjent etter noen bemerkninger. Innkomne forslag var 3 om endring honorar til styret ble godkjent reduseres honoraret. Også forslag om økning honoraret til feriehjemmet og ble godkjent.
Valg: Leni Wågsås ble valgt som ny leder. Tore Alfredsen og Bjarne Gunnerudsitter 1 år til. Ole Røren og Marna Gaustad ble valgt. Varemedlemmene Daniel Sømme ble gjenvalgt og som ny varemedlem ble Rebecca Langmo og Lars Fossen valgt. Styret konstituerer seg på neste styremøte.
Revisor er fortsatt Bjørn Egil Hammerlund. Sven I. Fredriksen og Ryszard Sosna som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og Rune Adde for feriehjemmet Skogheim. Valgkomite Lars Haugan ble gjenvalgt, Rune Adde og Ryszard Sosna som ny valgt. En god og lang pause tok vi fra kl. 14:00. med servering av 6 typer smakfulle pizzaer og drikke til. Ellers ble det servert kaffe og kjeks.
Møteleder Ole Røren gjennomførte årsmøtet og tilfredsstillende. Valgene ble ledet av Lars Haugan og Rune Adde.

Årsmøtet ble hevet kl. 17:15.

26 personer var tilstede på årsmøtet.


Valgkomite fra v: Rune Adde og Lars Haugan.

 

 


Ryszard Sosna-leder


Ole Røren- møteleder


Leni Wågsås-referent


Tore Alfredsen-referent


Ryszard ble takket av med blomster etter sin mangeårige innsats som leder.

Rolf Hansen er fortsatt aktiv.

(Se mer bilder her) Foto:LH/RS


Oppdater 26.06.2020
Leder: Leni Wågsås
Nestleder Ole Røren
Sekretær Marna Gaustad
Kasserer Bjarne Gunnerud
Styremedlem Tore Alfredsen
1. varamedlem: Lars Fossen
2. varamedlem: Rebecca Langmo
3. varamedlem: Daniel Sømme
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: Sven I. Fredriksen og Ryszard Sosna
Bilagsrevisor feriehjemmet: Rune Adde
Arrangementskomite:                     Anne-Grethe Teigen og Daniel Sømme
 
Bingokomite: Styret
Turleder: Styret
Lovkomité Rolf Hansen og Tore Alfredsen
Feriehjemmets styre: 1. Øystein Huslende (Hytteleder)
2. Bjørn Rune Emanuelsen
3. Bjarne Gunnerud 
4. Ole Røren
5. Tatiana Alesenko
 
Kontaktperson utleie:                               Ole Røren
2 representanter til
landsmøte i Stjørdal (Trondheim): Styret
   
Valgkomite: Lars Haugan, Rune Adde og Ryszard Sosna


Medlemsmøte
21.02.2020

Leder Ryszard Sosna oppsummerte for år 2019-2020.
Det var hyggelig og engasjerende medlemsmøte i kveld med flere på talerstolen og 26 oppmøtte.

Foto: L.W.


Tore Alfredsen

Leni Wågsås
Rolf Hansen
Ole Røren

Foredrag av Tore M. Kolvik
14. februar 2020

Leder i Innlandet Døveforening, Tore M. Kolvik, besøker oss og forteller om hvordan de arrangerte Døves Kulturdager i fjor. 21 personer var tilstede.

 

 

 


Foredrag av Linda Kvaksrud Hansen
17. januar 2020

Spennende foredrag av Linda Kvaksrud Hansen i Drammen døveforening. Hun som er kommunikasjonsrådgiver i NDF og redaktør av Døves Tidsskrift. 23 personer var tilstede.


1. januar 2020
Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 170150 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2020.


 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webmaster: Ryszard Sosna •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •