FORENINGENS STYRE 2020
Leder                                   Nestleder                   Sekretær                                  Kasserer                                  Styremedlem
Leni Wågsås                     Ole Røren                   Marna Brit Gaustad              Bjarne Gunnerud                  Tore Alfredsen

1. varemedlem                        2. varemedlem                   3. varemedlem

Lars Sverre Fossen                Rebecca Langmo              Daniel Sømme


Organisasjonsnr: 875 576 062


Kontonummer: 0530 09 29992

Kontakt:

Drammen Døveforening

Postadresse: RÅDHUSGT. 1,

3016 DRAMMEN

epost:post@drammendf.no