STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
                   Besøk siden 4. April 2007
line decor
 
 
 
 

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020    

2010


Julebord i Drammen Døveforening 11.desember 2010

30 personer deltok i julebordet i foreningens lokaler

Leif Emilsen (høyre), Øystein Huslende (venstre) og Bjørn Rune fikk akevitt og av leder Ryszard Sosna for kjempegod innsats på feriehjemmet.

Arrangementskomite: fra v. May-Britt Nyløkken, Allan Kjeldsen

(Se flere bilder her)


ROUTE66-USA TUREN– 1.-17. SEPTEMBER 2010

3. desember 2010

Åshild forteller her om hvordan vi ble med på route66 turen med andre døve bikere.

Ryszard forteller og loser oss gjennom 470 bilder

Her er halvparten av gjengen fra Drammen døveforening som har vært med på turen.  Fra v. Erik, Åshild, Jadwiga og Ryszard. Bjarne, Lars, Jon og Rune var også med.

Åshild forteller om besøket hos Acoma Pueblo- indianerne i Acoma Sky City i New Mexico.

Ved Amarillo i Texas skaffet vi oss cowboyhatter og om kvelden spiste vi ordentlige møre biffer på Big Texan (bildet). Vi så noen som prøvde å spise biffer på 72 oz. (72 oz = 2,2kg) med tilbehør på under en time. Gratis hvis man spiste opp alt, men vi så ingen som klarte det.

Ialt var 20 stk motorsykler (Harley Davidson) og 4 biler med.. pluss lederbilen. Hele gruppen talte 42 personer, 21 døve, 4 tolker, svenske og norske hørende og 2 ledere for route66.

Fra v. Erik, Åshild, Jadwiga, Ryszard, Jon, Bjarne, Lars og Rune

29 personer kom til tross for kulden.

http://www.route66usa.info/


Drammen Døveforening, Historielaget.

Styret består av fra v. May-Britt Nyløkken, Rolf Johansen og Bodil Holm.


FOREDRAG, LØRDAG DEN 13. NOVEMBER

Fra kl.12 - Jim Vold om
"Innsamling av stoff og forberedelser til Vestfold Døveforening sitt 100 års-jubileum i 2014".

Fra kl.14  foredro Karl Fr. Robertsen om den døve Margrethe Pedersdatter fra 1600 tallet
som ble portrettert på et maleri.

Hyggelig lørdagsforedrag med 24 døve tilstede.


Norsk Døvehistorisk Selskaps (NDHS) seminar i døvehistorie

22. oktober 2010

Foredrag av May-Britt Nyløkken (i bilde)og Bodil Holm om Norsk Døvehistorisk Selskaps (NDHS) seminar i døvehistorie i Trondheim 10.-12. september 2010. Les mer hjemmesiden NDHS...


Likemannstur Kiel 17.-19.okt.2010 COLOR MAGIC

Reiseleder - Erik Johansen

Tidligere forbundsleder og døvekonsulent Rolf Hansen innleder likemannskurset.

Likemanskurs i konferanserom 28 medlemmer tilstede.

Se flere bilder her...


Medlemsmøte i Drammen Døveforening den 15. oktober 2010

Leder Ryszard Sosna - flere medlemmer ønsker nytt bingotrekningssystem med Pc. Noen ønsker også å ha teksttelefon igjen. Den gamle ble vraket for en stund siden. Medlemsmøte 29 personer tilstede.


Norsk Døvehistorisk Selskaps (NDHS) seminar i døvehistorie i Trondheim 10.-12. september 2010

May-Britt Nyløkken Og Bodil Holm deltok i seminaret i Trondheim. Les mer i NDHS.NO

(Bilder fra seminaret:)


Høstfest på feriehjemmet 28. august 2010
BESØK FRA RUSSLAND 11-14. august 2010

Feriehjemmet har hatt den ære å huse de russiske gjestene for noen dager i august.
De var her i forbindelse med den internasjonale bowlingturneringen i Oslo. En av guttene vant herreklassen.
Han slo ut Stein Erik Wroldsen i finalen.
De var meget tilfreds med oppholdet og synes vi hadde et flott feriehjem.

NB! Det er ikke riktig at han som bodde på feriehjemmet vant bowlingturneringen i Oslo.
Han heter Dmitry Kuznetsov fra Moskva, og er ikke med på bildene.  Han bodde på Hotell Triaden. Det var to klubber fra Russland som deltok i turneringen.
Vi beklager feilen.

(Se flere bilder her - Смотреть другие фотографии здесь)


Oppussing av kontor i sommeren

Har oppusset kontor i sommeren.

I august endelig montering av møbler. (Se bilder)


Sankthansaften på "Skogheim"

26. juni 2010

Sankthansaften var totalt 45 personer på festen.

(Se flere bilder her)


Informasjon om landsmøtet  4-6. juni i Tromsø.

11. juni 2010

Mer i hjemmesiden deafnet.no -   Tre nye år med Hanne,    NDFs høyeste utmerkelse utdelt,

Klart for landsmøte i Tromsø,     Landsmøte åpnet i Tromsø

NDFs landsmøte i Tromsø gjenvalgte Hanne B. Kvitvær, Stavanger, som forbundsleder for tre år.

Styremedlemmer (6):
Irene Greftegreff, gjenvalg
 Arne Lundquist NY
Siv Mittet, gjenvalg
Hedvig Sinnes, gjenvalg
Bjørn Stensvoll, NY
Siv Mittet, NY

 

 

Sissel Gjøen er konstituert generalsekretær fram til 31. desember 2010.

M ålet er å ha en ny generalsekretær på plass fra 1. januar

Medlemskontingent - 2011
Enkeltmedlem:                                        450kr
Alderspensjonister (67+)trygdete           350kr
Ungdomsmedlem (13-26)                       350kr
Barnemedlem (0-12)                              100kr
Familie (2 voksne + opp til 4barn)        1000kr

 

Neste landsmøtet blir i Stavanger i 2013

 

38. Landsmøte 4-6. juni. 2010 i Tromsø

Forbundsleder Hanne Kvitvær åpnet møtet.

Møtelederne, Nora E. Mosand og Knut Bj. Kjøde i aksjon

Ryszard og Erik blandt alle deltakerne

Lovkomiteen diskuterer utsettelse

NDFs hedersmedalje - Odd-Inge Schrøder og Nora E. Mosand fikk medaljen blant mange andre gode grunner for sitt enestående engasjement for norsk tegnspråk. Les mer...

(Se flere bilder her)


Medlemsmøte i Drammen Døveforening den 28. mai 2010

Saker til NDFs landsmøte 2010 i Tromsø den 4-6. juni.

http://www.deafnet.no/nor/forsiden/nyheter/nyhetsarkiv/landsmoetet_2010


17. mai 2010 - Drammen Døveforening

(Se flere bilder her)


Psykisk helse

7. mai 2010

Berit Sjøvik Engh, stående, og Gudrun Jordheim informerer om psykisk helse.

Hva er Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP)?
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) er en landsdekkende spesialishelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser for hørselshemmede barn, unge og voksne. I tillegg har NSHP kompetansesenterfunksjon som for tiden har to pågående doktorgradsprosjekter. Senteret er organisert med tre enheter lokalisert på Gaustad sykehus:

Enhet for barn og unge

Enhet for voksne

Kompetanseenhet

(Se flere bilder her)


1. mai - Feriehjem i " Skogheim"

Ca 30 personer tilstede.

1.mai på feriehjemmet,  Dagen begynte med gråvær og regn, men utover dagen tittet sola fram.

Feriehjemsstyret stod for salg av karbonader, pølser og kaker.

Se flere bilder her...


Dagens økonomiske situasjon i NDF

23. april 2010

NDF v/ gen. sekr. Paal R. Peterson informerer om dagens økonomiske situasjon i NDF.

Ca 24 personer tilstede.


Vår-quiz

16. april 2010

Norges Døveforbund arrangerer vår-quiz for alle foreningene som "foreningsmesterskap".

1. Telemark 82,5 poeng
2. Møre og Romsdal 81 poeng
3. Forbundsstyret 80 poeng

7. Drammen 73 poeng

Telemark trekker ut en person som får reise med DFDS til København for 2 personer.
Dessuten trekker de ut to som får deltakerbevis til sommerens kulturfestival i Sverige.
Dessuten trekker de ut to personer som får Thorbjørn Johan Sanders vitsebok og to personer som får NDFs jubileumsbok.

Møre og Romsdal trekker ut to personer som får Thorbjørn Johan Sanders vitsebok.

Forbundsstyret trekker ut to personer som får NDFs jubileumsbok. Se resultat...

Vi hadde 15 personer som møtte opp før kl 19 til Vår-Quiz. Senere kom det flere, men vi fikk ikke ekstra poeng for de . Se resultat..

Se flere bilder her..


Påskeaften i Drammen Døveforening

3. april 2010

Kaffeprat og sosial samvær - 23 personer tilstede.  (Mer bilder her)


Xocai, helsesjokolade. Hvorfor hjelper denne mot sykdommer?

19. mars 2010

Ann Birgit R. Zvanut informerer om denne sjokoladen.


DET 78 ORDINÆRE ÅRSMØTE, LØRDAG DEN 6. MARS 2010

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 6. mars med start kl 12:00. 33 medlemmer møtte opp (2 medlemmer kom senere). Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. Ryszard Sosna ble valgt til møteleder og Erik Johansen som referent. Protokollunderskrivere ble  Oddvei Haugen og Kari Sand. Årsberetningen gikk greit igjennom men med noen bemerkninger. Regnskapet gikk greit, også det med noen bemerkninger. Innkomne forslag ble godkjent. Det var om medlemskap. Historielaget fikk godkjent en del av sitt forslag om utgifter til å finne og arkivere døves historie. Valg: Ryszard Sosna ble gjenvalgt som leder.  Erik Johansen ble gjenvalgt for 2 nye år. Nytt styremedlem er Rolf Hansen,  og 2 nye varemedlemmer ble Bjørg Fjellstad og Rune Adde. Trond Arnesen ble gjenvalgt som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og feriehjemmet. Som valgkomite ble Bjørn Rune Emanuelsen og Øystein Huslende gjenvalgt.  En pause hadde vi kl 14:30, da ble det servert 4 typer smakfulle pizza med dipp. Ellers ble det servert kaffe og kaker.
Møtet var ferdig kl 16:15.

Valg 2010 (Etter styremøte 17. mars - valg)

Leder:                                      Ryszard Sosna,  gjenvalgt
Nestleder/studieleder:              Anne-Grethe Marcussen, 1 år til
Sekretær:                                 Erik Johansen,  gjenvalgt
Kasserer:                                 Bjarne Gunnerud, 1 år til
Styremedlem:                           Rolf Hansen, ny

varamedlem:                             Bjørg Fjellstad

varamedlem:                             Rune Adde

Revisor:                                    Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor:                           Trond Arnesen

Bilagsrevisor feriehjemmet:      Trond Arnesen

Arrangementskomite:               May-Britt Nyløkken, Allan Kjeldsen.
Bingokomite:                            Prøve å bytte på etter tur. Turnus.

Turleder:                                  Styret

Feriehjemmets styre:               Bjørn Rune Emanuelsen, Øystein Huslende, Leif Emilsen og
                                                Bjarne Gunnerud.

Kontaktperson utleie:              Rolf Hansen

Inventarkomite:                        Anne-Grethe Marcussen  og Helene Hansen

2 representanter til
landsmøte i Tromsø:               Ryszard Sosna og Erik Johansen
Varamann:                              Bjarne Gunnerud

Valgkomite:                             Bjørn Rune Emanuelsen, Øystein Huslende,

Ryszard Sosna - møteleder.

Bjarne Gunnerud - regnskap.

Erik Johansen (t.v.) - referent

Årsmøte 2010 i Drammen Døveforening. 35 medlemmer tilstede.


Medlemsmøte 19. februar i Drammen Døveforening

Leder Ryszard Sosna oppsummerte-2009. Det er vårt mål at kjøkken, kontor og andre rom også skal bli pusset opp.


Døve i arbeidslivet i gamle dager

12. februar 2010

Thorbjørn J. Sander forteller om "Døve i arbeidslivet i gamle dager"

Mange interesserte fulgte med på foredraget. Ca 28 medlemmer tilstede.


Nyttårsquiz

Stavanger Døvesenter vant foreningsmesterskapet i nyttårsquiz fredag den 8. januar. Førstepremien er at to av medlemmene får dekket deltakeravgift under nordisk kulturfestival i sommer.
Drammen Døveforening kom på 5 plass. 8 foreninger deltok,(Bergen, Drammen, Kristiansand, Møre og Romsdal, Oslo, Stavanger, Telemark og Trondheim).
Drammen Døveforening var best i oppgave 3, ”Båten synker”. Vi fikk 5 poeng.

Se ”Endelig resultat." i filen PDF.


3. januar 2010

Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 33600 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2010.


 
 

 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webredaktør: Erik O. Johansen • Webmaster: Ryszard Sosna • Teksttlf: 32 83 99 11 • Fax: 32 83 99 41 •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •