STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
                    Besøk siden 4. April 2007
line decor

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020    
2015

Julegrøt
11. desember 2015


Styret serverer julegrøt, fra v. Ryszard Sosna , Bjarne Gunnerud, Idar Åmbakk, Anne-Grethe Marcussen og Kjell Danielsen (under bildet).


Julegrøten er en tradisjon som har en sterk historie i Norge og som er videreført over mange generasjoner. 23 medlemmer var til stede.

        
Den heldige som fant to mandel i grøten var Anne-Grethe Marcusen (venstre) og Tatiana Alesenko. Fikk marsipangris som premie.

(Se mer bilder her)


JULEBORD I SUNDVOLDEN HOTELL
5.-6. des 2015


Drammen døveforening hadde julebord i Sundvolden Hotell den 5. desember.
30 festemte personer deltok.

(Se mer bilder her)


Foredrag av Tom Harald Dahl om rus og avhengighet
13. november


Tom Harald Dahl forteller om «Hva er rusmidler? Utprøvning, myter og avhengighet». Han jobber på Oslo Universitetssykehus som spesialsykepleier på en avdeling for rus og avhengighet. 26 personer var tilstede.


Hva er filosofisk praksis?
23.okt. 2015

Mange interesserte fulgte med på foredraget, om "Hva er filosofisk praksis?" - Ved filosof og filosofisk praktiker Øyvind Madsen.
32 personer var tilstede.

Les mer: http://filosofipraksis.blogspot.no/2015_10_01_archive.html


Medlemsmøte i Drammen Døveforening den 16. oktober.

Leder Ryszard Sosna orienterer om blant annet medlemmer, foredrag, tilskudd og om feriehjemmet.
30 personer var tilstede på medlemsmøtet.


"MENSA"
14.08.2015

Spennende foredragskveld med Maren Oriola om "Mensa er en organisasjon for høyt intelligente" i Drammen døveforening. 26 personer var tilstede.
Les mer om Mensa http://www.bgds.no/bilder-2/2013-bilder/2015-03-26-mensa/


Dødsfall.
Ragnar Woll har gått bort i en alder av nærmere 91 år. Han ble født den 8. november 1924 og døde den 3. august 2015. Han ble født og oppvokst på Steinberg i Nedre Eiker, Skolegangen fikk han på døveskolen i Oslo. Etter det har har han bodd og arbeidet i hjemtraktene hele livet.
Han ble tidlig medlem av Drammen Døveforening. Med sine gode evner ble han tidlig valgt inn i styre og stell. Han har sittet hele 32 år i hovedstyret, hvorav 15 år som foreningsleder. I 1984 ble han utnevnt som æresmedlem. 
Vi kan idag takke ham som en av pådriverne til at vi har fått et eget sted, og som er gjeldfri idag. 
Som ung var han en habil orienteringsløper. Senere ble bridge hans kjæreste hobby ved siden av foreningsarbeidet. Han deltok i bridgemesterskap både nasjonalt og internasjonalt. Mange premier ble det også. 
Han etterlater seg sin kjære kone Anna, og deres to barn, Anne Grete, Terje, svigerdatter og barnebarn. 
Ragnar vil bli savnet av sine nærmeste og i døvemiljøet. 
Vi lyser fred over hans minne.

   

Ragnar Woll
8.11.1924 - 3.08.2015


St. hansfest "Skogheim"


Lørdag 20. juni var 32 besøkende samlet til forskuttering av St.hansfeiring med grilling og en hyggestund i godvær.

(Se mer bilder her) R.S. og L.H.


Foredrag av Rune Anda om "Solformørkelse"
5. juni 2015

Rune Anda foreleste om opplevelse på Svalbard og om solformørkelse der. En spennende tema om hva det er. Han dro dit fordi det var mørkeste sted å oppleve når månen sto mellom sola og jorda. 25 personer kom og så på. En fin kveld.


Norges Døveforbunds landsråd 28-30 mai på Ål

 

 

Fra Drammen Døveforening deltok to representanter:
F.v.: Tore Alfredsen og Ryszard Sosna


Medlemsmøte - 22. mai 2015 i Drammen døveforening


Styret orienterer om blant annet sak fra styremøte, foredrag, offentlige tilskudd og om tur til utlandet. Medlemsmøte 33 personer tilstede.


17. maifest i Drammen Døveforening


1. mai - Feriehjem i " Skogheim"


1. mai var feriehjemmet “Skogheim” og var 26 besøkende.
Det var fantastisk vær med blått himmel hele dagen lang. Vi koste oss i balkongen.
Hyttekomiteen stod for salg av pølser, kaffe og  vafler/ kaker.


Rem & Ron
"To karer med koffert"

17. april

I forestillingen blir det brukt et magisk språk som alle kan forstå. Rem & Ron bruker mye humor på sin helt særegne, visuelle måte.
Forestillingen varer i 45 min uten pause.


Forestillingen ble godt besøkt. 52 personer hvorav 12 barn koste seg med Ronny og Remi sine komiske figurer, Rem & Ron.


Gudstjenester i Strømsgodset kirke
15. mars 2015


Døveprest - Marita Sølbergfra Olso døvekirke

Poesimedarbeider - Karl Fr. Robertsen.


En godt besøkt døvegudstjeneste i Strømsgodset kirke. Etter gudstjenesten gikk vi til kirkekaffe på menighetssenteret hvor vi spiste kaker og drakk kaffe. 17 personer var døve tilstede. Neste døvegudsjeneste i Strømsgodset kirke den 11. oktober 2015. Foto:RS

(Se bilder her)


DET 83. ORDINÆRE ÅRSMØTE

ÅRSMØTE I DRAMMEN DØVEFORENING:
Leder, Ryszard Sosna ble gjenvalgt.

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 7. mars med start kl 12:00. Hele 21 medlemmer møtte opp. Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. Ryszard Sosna ble valgt som møteleder og Tore Alfredsen som referent. Protokollunderskrivere ble Bjørg Fjellstad og Leif Emilsen. Årsberetningen gikk greit igjennom med få bemerkninger. Regnskapet ble også godkjent etter noen bemerkninger. Medlemmene savnet årsberetning fra seniorgruppa og historielaget, samtidig navn på styret i seniorgruppa og historielaget. Innkomne forslag ble godkjent. Det var om endring navn B-medlem til støtte medlem og om økning overnatting pris på Skogheim. To av forslagene var om å avsette 150.000 kr til tur for medlemmer. Et stort flertall sa ja til tur og flertall stemte for 100.000 kr.

Valg: Ryszard Sosna ble gjenvalgt som leder. Anne-Grethe Marcussen og Hilde Kjønigsen sitter 1 år til. Bjarne Gunnerud - gjenvalgt. Valg av nye styremedlemmer ble Tore Alfredsen. Som nye varemedlemmer ble Daniel Sømmer. Idar Åmbakk og Kjell Danielsen gjenvalgt varemedlemmer. Styret konstituerer seg på neste styremøte. Revisor er fortsatt Bjørn Egil Hammerlund. Sven I. Fredriksen fortsetter som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og valg av nye bilagsrevisor for feriehjemmet Skogheim ble Bjørg Fjellstad . Forsetter som valgkomite er Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan. En god og lang pause tok vi fra kl. 15:30. med servering av 4 typer smakfulle pizzaer med dipp og drikke til. Ellers ble det servert kaffe og kjeks.
Møteleder Ryszard Sosna gjennomførte årsmøtet meget raskt og tilfredsstillende, mens Bjarne Gunnerud ledet regnskapene. Valgene ble ledet av Allan Kjeldsen og Lars Haugan.

Årsmøtet ble hevet kl 16:45.

 Tore Alfredsen-referent


Ryszard Sosna-møteleder


Bjarne Gunnerud - regnskap


Årsmøte var 21 medlemmer tilstede.

(Se bilder her)

Oppdater: 22.03.2015

Leder: Ryszard Sosna
Sekretær:: Tore Alfredsen
Kasserer: Bjarne Gunnerud
Styremedlem: Hilde Kjønigsen
Styremedlem: Anne-Grethe Marcussen
1. varamedlem: Idar Åmbakk
2. varamedlem: Kjell Danielsen
3. varamedlem: Daniel Sømmer
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: Sven I. Fredriksen
Bilagsrevisor feriehjemmet: Bjørg Fjellstad
Arrangementskomite:                      Allan Kjeldsen, Sven I. Fredriksen
og Anne-Grethe - hjelper til ved behov
Bingokomite: Velges etter behov
Turleder: Styret
Lovkomité Erik Johansen og Tore Alfredsen
Feriehjemmets styre: Øystein Huslende, Bjørn Rune Emanuelsen,  
Idar Åmbakk, Leif Emilsen og Daniel Sømmer
Kasserer - Bjarne Gunnerud  
 
Kontaktperson utleie:                               Øystein Huslende
Inventarkomite: Anne-Grethe Marcussen og Randi Kristiansen
2 representanter til
landsråd til Ål: Styret
   
Valgkomite: Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan

 

Medlemsmøte - 20. februar 2015 i Drammen døveforening

 

 

Bjarne Gunnerud (kasserer) orienterer om blant annet sak fra styremøte, foredrag, tilskudd.
2014 var et godt år for vår forening. Drammen døveforening og feriehjemmet Skogheim økonomien forsatt er stabil. I fjør hadde mange foredrag.
Medlemsmøte 22 personer tilstede, (20 medlememer) leder og sekretær var ikke tilstede.


 

Foredrag av Oddvei I. Haugen om "Venner for livet"
6. febr. 2015

        
Venner for livet – barnebok om livet på døveskole
Fortellinger, fakta, bilder og illustrasjoner fra livet på internatskolene for døve fram til og med 1960-tallet.

Tekst fra www.statped.no.
Tenk å bli verdens første døve detektiv! Ingebjørg kryper inn mellom koffertene. Her oppe på loftet til døveskolen har hun sitt eget skjulested. Det må være minst femti kofferter, eller sytti, for alle elevene har hver sin koffert. Dette er Detektivkontoret hennes. Det er inn hit hun smyger for å skrive i «Strengt hemmelig-boka». På utsiden ser det ut som en helt vanlig kladdebok. ALFA ARBEIDSBOK, står det med blokkbokstaver, det er slike bøker de bruker i norsktimen. «Arbeidshefte for Ingebjørg» har hun skrevet med pen og jevn løkkeskrift. Ingen har fått mistanke. Ingen aner at her skriver hun ned ting som kan være viktig, for eksempel hvis det blir begått et drap på døveskolen …


31 personer tilstede.


Nyttårsfest i Drammen Døveforening

Nyttårsaften med 21 feststemte deltakere. Praten gikk og vi hadde en del morsom underholdning.
Vi kunne gratulere hverandre med et nytt år 2015.
Tekst og foto: MBN..


1. januar 2015
Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 105400 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2015.

 
 

 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webredaktør: Erik O. Johansen • Webmaster: Ryszard Sosna • Teksttlf: xxxxxxxx • Fax: xxxxxxxx •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •