FORENINGSSTYRE 1932-2020

1932
Formann:           Else Hansen
Viseformann:    Arnhild Klemmetsen
Sekretær:          Mildred Eriksen
Kasserer:          Sverre Klemmetsen
Styremedlem:   Doris Hagen

1933
Formann:           Else Hansen
Viseformann:    Arnhild Klemmetsen
Sekretær:          Mildred Eriksen
Kasserer:          Sverre Klemmetsen
Styremedlem:   Doris Hagen

1934
Formann:           Else Hansen
Viseformann:    Arnhild Klemmetsen
Sekretær:          Mildred Eriksen
Kasserer:          Sverre Klemmetsen
Styremedlem:   Doris Hagen

1935
Formann:           Else Hansen
Viseformann:    Arnhild Klemmetsen
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Sverre Klemmetsen
Styremedlem:   Doris Hagen

1936
Formann:           Sverre Klemmetsen
Viseformann:    Olaf Hassel
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Doris Hagen
Styremedlem:   Ragnar Fauske

1937
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Alfred Johansen
Sekretær:          Sverre Johansen
Kasserer:          Sverre Klemmetsen
Styremedlem:   Gunnar Jacobsen

1938
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Alfred Johansen
Sekretær:          Oskar Dokken
Kasserer:          Olaf Hassel
Styremedlem:   Mildred Eriksen

1939
Formann:           Gunnar Jacobsen
Viseformann:    Doris Hagen
Sekretær:          Arnhild Klemmetsen
Kasserer:          Olaf Hassel
Styremedlem:   Reidar Jensen

1940
Formann:           Olaf Hassel
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Harriet Kristiansen
Kasserer:          Doris Hagen
Styremedlem:   Nils Frydenlund

1941
Formann:           Olaf Hassel
Viseformann:    Alfred Johansen
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Ruth Sundet

1942
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Sverre Klemmetsen
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Doris Hagen

1943
Formann:          Gunnar Jacobsen
Viseformann:    Reidar Jensen
Sekretær:          Doris Hagen
Kasserer:         Sverre Johansen
Styremedlem:   Ruth Sundet

1944
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Reidar Jensen
Sekretær:          Sverre Klemmetsen
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Astrid Gabrielsen

1945
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Signe Eriksen
Sekretær:          Oskar Dokken
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Ragnar Woll

1946
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Ragnar Woll
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Mary Reinemo

1947
Formann:           Ragnar Woll
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Mary Reinemo
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Aslaug Holo

1948
Formann:           Ragnar Woll
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Knut Smedsgård
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Aslaug Holo

1949
Formann:           Gunnar Jacobsen
Viseformann:    Ragnar Woll
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Sverre Klemmetsen

1950
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Ragnar Woll
Kasserer:          Sverre Johansen
Styremedlem:   Sverre Klemmetsen

1951
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Ragnar Woll
Kasserer:          Ole Reinemo
Styremedlem:   Inger-Lise Herlofsen

1952
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Ragnar Woll
Kasserer:          Ole Reinemo
Styremedlem:   Inger-Lise Herlofsen

1953
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Ragnar Woll
Kasserer:          Sverre Klemmetsen
Styremedlem:   Rolf Hansen

1954
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Ragnar Woll
Styremedlem:   Sverre Klemmetsen
                           og Sverre Johansen

1955
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Rolf Hansen
Kasserer:          Ragnar Woll
Styremedlem:   Inger-Lise Herlofsen

1956
Formann:           Rolf Hansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Rolf Hansen
Kasserer:          Ragnar Woll
Styremedlem:   Finn Johansen og
                           Sverre Klemmetsen

1957
Formann:           Rolf Hansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Rolf Hansen
Kasserer:          Ragnar Woll
Styremedlem:   Finn Johansen og
                           Sverre Klemmetsen

1958
Formann:           Rolf Hansen
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Rolf Hansen
Kasserer:          Ragnar Woll
Styremedlem:   Finn Johansen og
                           Sverre Klemmetsen

1959
Formann:           Ragnar Woll
Viseformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Knut Smedsgård
Styremedlem:   Rolf Hansen

1960
Formann:           Rolf Hansen
Viseformann:    Halvor Langeland
Sekretær:          Kari Sand
Kasserer:          Knut Smedsgård
Styremedlem:   Marie Fjellestad

1961
Formann:           Finn Johansen
Viseformann:    Ragnar Woll
Sekretær:          Kari Sand
Kasserer:          Halvor Langeland
Styremedlem:   Marie Fjellestad

1962
Formann:           Gunnar Jacobsen
Nestformann:    Rolf Hansen
Sekretær:          Inger-Lise Hansen
Kasserer:          Halvor Langeland
Styremedlem:   Ragnar Woll

1963
Formann:           Gunnar Jacobsen
Nestformann:    Knut Smedsgård
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Halvor Langeland
Styremedlem:   Ragnar Woll

1964
Formann:           Rolf Hansen
Nestformann:    Kari Sand
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Halvor Langeland
Styremedlem:   Karl Kjeldsen

1965
Formann:           Rolf Hansen
Nestformann:    Ragnar Woll
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Karl Kjeldsen
Styremedlem:   Kari Sand

1966
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Rolf Hansen
Sekretær:          Knut Smedsgård
Kasserer:          Karl Kjeldsen
Styremedlem:   Kari Sand

1967
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Rolf Hansen
Sekretær:          Knut Smedsgård
Kasserer:          Karl Kjeldsen
Styremedlem:   Leif Emilsen

1968
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Karl Kjeldsen
Sekretær:          Knut Smedsgård
Kasserer:          Borgvar Berntzen
Styremedlem:   Gunnar Jacobsen

1969
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Svend Møller
Sekretær:          Karl Kjeldsen
Kasserer:          Borgvar Berntzen
Styremedlem:   Gunnar Jacobsen

1970
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Ragnar Fauske
Sekretær:          Ragnar Woll
Kasserer:          Gunnar Jacobsen
Styremedlem:   Rolf Hansen og
                           Leif Gunnar Emilsen

1971
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Leif Gunnar Emilsen
Sekretær:          Erik Olav Johansen
Kasserer:          Gunnar Jacobsen
Styremedlem:   Bjarne Gunnerud

1972
Formann:           Leif Gunnar Emilsen
Nestformann:    Bjarne Gunnerud
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Gunnar Jacobsen
Styremedlem:   Trond Arnesen

1973
Formann:           Rolf Hansen
Nestformann:    Bodil Holm
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Geir Jensen
Styremedlem:   Trond Arnesen

1974
Formann:           Rolf Hansen
Nestformann:    Bodil Holm
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Trond Arnesen
Styremedlem:   Anne Danielsen

1975
Formann:           Rolf Hansen
Nestformann:    Leif Gunnar Emilsen
Sekretær:          Finn Johansen
Kasserer:          Trond Arnesen
Styremedlem:   Anne Danielsen

1976
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Leif Gunnar Emilsen
Sekretær:          Britt Kjeldsen
Kasserer:          Trond Arnesen
Styremedlem:   Anne Danielsen

1977
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Anne Danielsen
Sekretær:          Britt Kjeldsen
Kasserer:          Anne—Grethe Emilsen
Styremedlem:   Rolf Hansen

1978
Formann:           Finn Johansen
Nestformann:    Trond Arnesen
Sekretær:          Erik Johansen
Kasserer:          Leif Emilsen
Styremedlem:   Rolf Hansen

1979
Formann:           Leif Emilsen
Nestformann:    Anne Danielsen
Sekretær:          Erik Johansen
Kasserer:          Trond Arnesen
Styremedlem:   Ragnar Woll

1980
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Anne Danielsen
Sekretær:          Bjørg Bråthen
Kasserer:          Rune Adde
Styremedlem:   Knut Smedsgård

1981
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Anne Danielsen
Sekretær:          Bjørg Bråthen
Kasserer:          Rune Adde
Styremedlem:   Knut Smedsgård

1982
Formann:           Ragnar Woll
Nestformann:    Anne Folland
Sekretær:          Bjørg Bråthen
Kasserer:          Ole Reinemo
Styremedlem:   Ellen Smedsgård

1983
Formann:          Anne Folland / Bjørg Bråthen
Nestformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Bjørg Bråthen
Kasserer:          Ole Reinemo
Styremedlem:   Ellen Smedsgård

1984
Formann:           Bjørg Bråthen
Nestformann:    Gunnar Jacobsen
Sekretær:          Erik Johansen
Kasserer:          Leif Emilsen
Styremedlem:   Sven I. Fredriksen

1985
Formann:           Bjørg Bråthen
Nestformann:    Sven I. Fredriksen
Sekretær:          Erik Johansen
Kasserer:          Leif Emilsen
Styremedlem:   Ellen Smedsgård

1986
Leder:                 Bjørg Bråthen
Nestleder:          Ellen Smedsgård
Sekretær:          Erik Johansen
Kasserer:          Leif Emilsen
Styremedlem:   Sven I. Fredriksen

1987
Leder:                Ole Reinemo
Nestleder:          Bjørg Bråthen
Sekretær:          Erik Johansen
Kasserer:          Leif Emilsen
Styremedlem:   Kari Sand

1988
Leder:                 Bjørg Bråthen
Nestleder:          Rolf Hansen
Sekretær:          Bjørg Bråthen (Rolf Hansen som                             protokollfører)
Kasserer:          Sven I. Fredriksen
Styremedlem:   Kari Sand
Styremedlem:   Kjell Danielsen

1989
Leder:                Ragnar Woll
Nestleder:          Kjell Danielsen
Sekretær:          Rolf Hansen
Kasserer:          Sven I. Fredriksen
Styremedlem:   Kari Sand

1990
Leder:                Anne Folland
Nestleder:          Leif Emilsen
Sekretær:          Rune Adde
Kasserer:          Sven I. Fredriksen
Styremedlem:   Kari Sand

1991
Leder:                 Anne Folland
                            (Leif Emilsen overtok   aug.1991)
Nestleder:          Leif Emilsen
Sekretær:          Rune Adde
Kasserer:          Kari Sand
Styremedlem:   Tonje Wright

1992
Leder:                   Åshild Johansen
Nestleder:            Allan Kjeldsen
Sekretær:             Bjørg Braathen
Kasserer:             Kari Sand
Styremedlem:      Inger Lise Helgesen
1. varamedlem:   Bodil Holm
2.varamedlem:    Ryszard Sosna
3.varamedlem:    Anne Gr. Marcussen

1993
Leder:                   Åshild Johansen
Nestleder:             Inger Lise Helgesen
Sekretær:             Bjørg Braathen
Kasserer:             Ole Reinemo
Styremedlem:      Trond Arnesen
1. varamedlem:   Bodil Holm
2.vararnedlern:    Anne Gr. Marcussen

1994
Leder:                  Åshild Johansen
Nestleder:           Allan Kjeldsen
Sekretær:            Erik Johansen
Kasserer:            Ole Reinemo
Styremedlem:     Trond Arnesen
1. varamedlem:  Bjarne Gunnerud
2.varamedlem:   Rolf Hansen

1995
Leder:                 Sven Ingar Fredriksen
Nestleder:          Allan Kjeldsen
Sekretær:           Marna Brit Gaustad
Kasserer:           Bjarne Gunnerud
Styremedlem:    Erik Johansen
1. varamedlem:   Oddvei Haugen (Kun kort tid)
2.varamedlem:   Rolf Hansen
3.varamedlern:   Åshild Johansen

1996
Leder:                  Sven Ingar Fredriksen
Nestleder:            Erik Johansen
Sekretær:            Marna Brit Gaustad
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Eva Gaustad
1. varamedlem:    Renata Mares
2.varamedlem:   Knut Smedsgård
3.varamedlem:   Halvor Langeland

1997
Leder:                  Oddvei I.Haugen
Nestleder:            Marna Brit Gaustad
Sekretær:            Erik Johansen
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Eva Gaustad

1998
Leder:                  Oddvei I.Haugen
Nestleder:            Marna Brit Gaustad
Sekretær:            Erik Johansen
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Tore Alfredsen (fra 02.09.1998                              overtok Daniela Roos)

1999
Leder:                  Oddvei I.Haugen
Nestleder:            Kjell Danielsen
Sekretær:            Erik Johansen
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Kari Sand

2000
Leder:                  Rolf Hansen
Nestleder:            Roy Eriksen
Sekretær:            May Britt N.Hoel
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Kari Sand

2001
Leder:                  Rolf Hansen
Nestleder:            Kari Sand
Sekretær:            May Britt N.Hoel (fra 10.08.2001                              overtok Marianne Gulliksen)
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Roy Eriksen

2002
Leder:                  Marianne Gulliksen
Nestleder:            Kari Sand
Sekretær:            Erik Johansen
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     Tommy A. Johansen

2003
Leder:                  Tommy A. Johansen
Nestleder:            Kari Sand
Sekretær:            Erik Johansen
Kasserer:            Bjarne Gunnerud
Styremedlem:     May Britt N.Hoel

2004
Leder:                    Kari Sand
Nestleder:             Anne Grethe Marcussen
Sekretær:              Erik Johansen
Kasserer:              Bjarne Gunnerud
Styremedlem:       Ryszard Sosna

2005
Leder:                    Kari Sand
Nestleder:             Ryszard Sosna
Sekretær:              Erik Johansen
Kasserer:              Bjarne Gunnerud
Studieleder:          May Britt Nyløkken Hoel
1. varamedlem:   Tommy A. Johansen
2.varamedlem:     Anne Grethe Marcussen
3.varamedlem:     Daniel Sømme

2006
Leder:                     Kari Sand
Nest-studieleder:   May Britt Nyløkken Hoel
Sekretær:               Erik Johansen
Kasserer:               Bjarne Gunnerud
Styremedlem:        Ryszard Sosna
1. varamedlem:       Anne Grethe Marcussen
2.varamedlem:      Daniel Sømme
3.varamedlem:      Åshild Johansen

2007
Leder:                    Kari Sand
Nestleder:             Ryszard Sosna
Sekretær:              Erik Johansen
Kasserer:              Bjarne Gunnerud
Studieleder:          Anne Grethe Marcussen
1. varamedlem:      Daniel Sømme
2.varamedlem:     Åshild Johansen
3.varamedlem:     Jadwiga Sosna

2008
Leder:                      May-Britt Nyløkken
Nestleder:               Ryszard Sosna
Sekretær:                Erik Johansen
Kasserer:                Bjarne Gunnerud
Studieleder:            Anne-Grethe Marcussen
1. varamedlem:      Kjell Danielsen
2.varamedlem:       Kari Sand
3.varamedlem:       Odvei I. Haugen

2009
Leder:                    * Ryszard Sosna
Nestleder:             **Kjell Danielsen
Sekretær:                Erik Johansen
Kasserer:                Bjarne Gunnerud
Studieleder:            Anne-Grethe Marcussen
1. varamedlem:      Sven I. Fredriksen

* Ryszard Sosna overtok 29.04 etter May-Britt N.
**Kjell Danielsen overtok 25.05 etter Ryszard S.

2010
Leder:                    Ryszard Sosna 
Studieleder:          Anne-Grethe Marcussen
Sekretær:              Erik Johansen
Kasserer:              Bjarne Gunnerud
Styremedlem:       Rolf Hansen   
1.varamedlem:     Bjørg Fjellstad
2.varemedlem:     Rune Adde

2011
Leder:                      Ryszard Sosna 
Nestleder:               Rolf Hansen
Sekretær:                Erik Johansen
Kasserer:                Bjarne Gunnerud
Studieleder:            May-Britt Nyløkken
1. varamedlem:      Bjørg Fjellstad
2. varamedlem:      Rune Adde
3. varamedlem:      Anne-Grethe Marcussen

2012
Leder:                    Ryszard Sosna 
Nestleder:             Rolf Hansen
Sekretær:              May-Britt Nyløkken
Kasserer:              Bjarne Gunnerud
Studieleder:          Oddvei Irene Haugen  
1.varamedlem:     Bjørg Fjellstad
2. varamedlem:    Anne-Grethe Marcussen
3.varemedlem:     Rune Adde

2013
Leder:                      Ryszard Sosna 
Nestleder:               Rolf Hansen
Sekretær:                May-Britt Nyløkken
Kasserer:                Bjarne Gunnerud
Studieleder:            Oddvei I. Haugen
1. varamedlem:      Bjørg Fjellstad
2. varamedlem:      Magdolna Makkai Eliassen
3. varamedlem:      Anne-Grethe Marcussen

2014
Leder:                              Ryszard Sosna 
Nestleder:                       Anne-Grethe Marcussen
Sekretær/studieleder:   May-Britt Nyløkken
Kasserer:                       Bjarne Gunnerud
Styremedlem:                Hilde Kjønigsen
1.varamedlem:              Idar Åmbakk
2.varemedlem:              Kjell Danielsen

2015
Leder:                              Ryszard Sosna 
Nestleder:                       Hilde Kjønigsen
Sekretær/studieleder:   Tore Alfredsen
Kasserer:                       Bjarne Gunnerud
Styremedlem:                Anne-Grethe Marcussen
1.varamedlem:              Idar Åmbakk
2.varemedlem:              Kjell Danielsen
3.varemedlem:              Daniel A. Sømme

2016
Leder:                              Ryszard Sosna 
Nestleder:                       Rolf Hansen
Sekretær:                       Tore Alfredsen
Kasserer:                       Bjarne Gunnerud
Studieleder:                   May-Britt Nyløkken
1.varamedlem:              Leni K.M. Wågsås
2.varemedlem:              Åshild Johansen
3.varemedlem:              Rune Adde

2017
Leder:                              Ryszard Sosna 
Nestleder:                       Rolf Hansen
Sekretær:                       Tore Alfredsen
Kasserer:                       Bjarne Gunnerud
Studieleder:                   May-Britt Nyløkken
1.varamedlem:              Leni K.M. Wågsås
2.varemedlem:              Daniel Sømme
3.varemedlem:              Rune Adde

2018
Leder:                               Ryszard Sosna 
Nestleder:                        Leni K.M. Wågsås
Sekretær/studieleder:    Tore Alfredsen
Kasserer:                        Bjarne Gunnerud
Styremedlem:                 Christine Homb
1.varamedlem:               Ole Røren
2.varemedlem:               Daniel A. Sømme
3.varemedlem:               Rune Adde

2019
Leder:                               Ryszard Sosna 
Nestleder/studieleder:    Leni K.M. Wågsås
Sekretær:                        Tore Alfredsen
Kasserer:                        Bjarne Gunnerud
Styremedlem:                 Christine Homb
1.varamedlem:               Ole Røren
2.varemedlem:               Daniel A. Sømme
3.varemedlem:               Sven I. Fredriksen


2020
Leder:                               Leni K.M. Wågsås
Nestleder:                        Ole Røren
Sekretær:                      Marna Gaustad
Kasserer:                        Bjarne Gunnerud
Styremedlem:                 Tore Alfredsen
1.varamedlem:             Lars Fossen
2.varemedlem:               Rebecca Langmo
3.varemedlem:               Daniel A. Sømme