Tolketjenesten 17. april 2012 -- Rollespill fra gamle dager: Rundt 1968 hadde vi ikke døvetolktjeneste som i dag. Et eksempel fra gamle dager er fra skoletiden: Rektor bruker en hørende datter til døve foreldre som tolk. Rektor forteller at deres barn ikke var så flink på skolen. Datteren tolket til sine foreldre at rektor sa at hun var flink på skolen. Vi måtte le litt av det. Slik kunne det gå når vi ikke hadde profesjonelle tolker.

Først | Forrige bilde | Neste bilde | Sist | Miniatyrbilder