STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
Teksttelefones nødnummer: 1412                     Besøk siden 4. April 2007
line decor
 
 
 
 

Program for NY GIV-kurs del 3
Fredag 30.- lørdag 31. oktober 2009 - Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen

NDFs "Ny Giv"-komite, fra venstre: Paal Richard Peterson, Odd Skjellum, Hanne Kvitvær, Vibeke O. Larsen, Cathrine Stensrud, Rune Anda og Lars Aksel Berge.

 

Fredag 30. oktober

Kl.14: Åpning ved forbundsleder Hanne B. Kvitvær

Kl.14:45 Ny teknologi – nye muligheter: Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia. Har et møte med Bill Gates

Kl.15:30 SMS-varsling, muligheter og utfordringer: Direktør i Kokom, Egil Bovim.


Kl.16:30-18:30 MESSEBESØK – omvisning og guiding


Lørdag 31. oktobert

Kl.09 ”Ny giv” – oppsummering av kurs 1 og 2, samt føringer for kurs 3: ny teknologi. Generalsekretær Paal Richard Peterson.

Kl.10: Teknologi et et samfunn i endring. Forsker ved FAFO, Hilde Haualand.

Kl.14: Ungdommers syn på og forventninger til den teknologiske utviklingen: Jannicke Kvitvær og Andre Røine, NDFU.

Kl.15:30 Hva savnes av ny teknologi for døve? Finn Arild Thordarson.

Kl. 16: Ny teknologi – nye muligheter eller nye barrierer. Om NDFs arbeid for et tilgjengelig teknologisamfunn.
Inkludert i dette foredraget er også et innslag der Sissel Gjøen og Paal Richard Peterson forteller om tur til USA – og sammenligner forholdene der og her.

Kl.17:30 Ny teknologi for døve i Palestina, dagens situasjon og ønsker for fremtiden. Orientering om situasjonen for døve i Palestina og NDFs bistandsarbeid der. Representanter fra det palestinske døveforbundet.


Landsråd 1. november 2009

1. NDFs årsmelding for 2008
2. NDFs årsregnskap for 2008
3. Informasjon om økonomisk situasjon per dato og NDFs budsjett for 2010
4. Innspill fra døveforeningene til ny giv-prosjektet og drøfting av hvilke forslag
vi skal ta med oss videre til landsmøtet i Tromsø 4.-6. juni 2010
5. Landsmøtet i Tromsø – informasjon og finansiering
6. Døves kulturdager i fremtiden – innspill til kommende arrangører
7. Orienteringer fra Norges Døveforbund

Kulturdagen i fremtiden:

Ål flyte til Oslo 2009
Molde 2010
Oslo 2011
Kristiansand 2012
Trondheim 2013
Haugesund 2014

(Se alle bilder her)

 

 

 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webredaktør: Erik O. Johansen • Webmaster: Ryszard Sosna • Teksttlf: 32 83 99 11 • Fax: 32 83 99 41 •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •