STIFTET 20 FEBRUAR 1932

Døves Kulturdager 2021

line decor
    
Nød-SMS direkte til 110, 112 og 113                     Besøk siden 4. April 2007
line decor

Tegnspråk-kurs
Digitalt medlemskort
 

2007
2008
2009

2010

2011

2012
2013

2014

2015
2016

2017
2018
2019


Seniorgruppen

May Støen har gått bort. Det blir minnestund i Filadelfia 17.august kl.11.00.

Mvh
Leni K.M. Wågsås
Leder i Drammen Døveforening


GOD SOMMER!

Hjemmesiden DDF ønsker alle medlemmer en riktig god sommer.

Obs! Ny nettside kommer snart.


16.06.2020

Vi har åpen Døveforening hver lørdag kl.11-15 i sommer med start lørdag 4.juli.
Velkommen!


01.05.2020

Kjære alle medlemmer!

ENDELIG en gladnyhet!
Vi åpner igjen Drammen Døveforening fredag 8.mai! Vi kommer til å ta vekk stoler for å sikre 1 meters avstand og det blir kafésalg ved bordene istedenfor å stå i kø. Hjertelig velkommen tilbake etter lang ventetid!

Hilsen styret v/Leni K.M. Wågsås. 


28.04.220
Kjære alle sammen!

Vi i kulturkomitéen i Drammen Døveforening har i samråd med NDF og etter råd fra
myndighetene, valgt å utsette Døves Kulturdager til 2021 pga. pandemien.

Det kommer allikevel til å bli et digitalt arrangement i regi av NDF, så følg med!

Vask hender, hold avstand, ta vare på hverandre og så ønsker vi alle ekstra hjertelig velkommen til DK2021 i Drammen! (Dato kommer senere)

Hilsen kulturkomitéen DK2020
v/ Leni K.M. Wågsås


30.03.2020
Kjære alle sammen!

Drammen Døveforening holder fortsatt stengt inntil videre etter råd fra helsemyndighetene i forbindelse med koronaviruset.

Det er mange som har mange tanker og spørsmål rundt koronaviruset, her ligger en del muligheter for informasjon på tegnspråk og muligheter for kontakt.

NASJONAL BEHANDLINGSTJENESTER FOR HØRSEL OG PSYKISK HELSE:
Er det noe du lurer på? Om Koronasituasjonen? Har du andre bekymringer? Da kan du snakke med oss!
Vi har alle bekymringer om helse og trygghet i disse dager. Det kan være vanskelig for døve og hørselshemmede å få god informasjon, eller å ha noen å snakke med. Derfor kan du fra nå av kontakte oss på videotelefon for å få svar på dine spørsmål og få hjelp til å kontakte andre viktige helsetjenester. Vi kan tegnspråk.
Du må ha programmet ”T-meeting” installert.
Da bruker du SIP-nr. 04 06 14 70 25.
Vi har videotelefonen åpen kl. 09-15 mandag-fredag.
Vi i NBHP skal gjøre så godt som vi kan for å gi god informasjon. Det kan bli noe ventetid for å komme gjennom.
Ta vare på deg selv, husk å vaske hender og holde avstand til andre folk.

TOLKETJENESTEN:
https://www.youtube.com/watch?v=0v-uc2efGAg&feature=youtu.be

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET
INFORMASJON OM NØDHJELP
https://tegn.tv/film/coronavirus/

Seniorgruppen

Seniortreff åpner hver annen tirsdag fra kl. 10:00

Tirsdag den 31. mars - seniortreff. Stengt!
Tirsdag den 14. april - seniortreff. Stengt!

Velkommen!


STRIKKEKAFÉ I DRAMMEN DØVEFORENING

Terminliste
Lørdag 18. april. Stengt!
Lørdag 23. mai ???
???

Alltid kl. 11-14 på Drammen Døveførening og fremdeles 30kr til kaffe og servering. Vi ses!


Jentebølgen

Torsdag 27. august 2020 klokken 18:00.
Jentebølgen
starter på Bragernes Torg og går langs den vakre Elvebredden i Drammen. Løypen er flat og egner seg for de fleste, enten du går eller løper.

Drammen Døveforening sponser deltakeravgift til alle kvinnelige medlemmer på melder seg på! Mail: post@drammendf.no
Løypa er på ca. 5,5 km og man kan løpe/jogge/gå. Bli med!

Finn billetter her


Salg av jubileumsboken


Drammen Døveforening nå har 7 stk igjen NDFs 100 års jubileumsbok. Jubileumsboka veide 3 kg og har 557 sider (250cmx297cm). Det er bare å komme til kontoret og kjøpe NDFs jubileumsbok for kr. 200.


GUDSJENESTE I STRØMSGODSET

En kjedelig opplysning. (melding 21.02.2020)

Den planlagt gudstjeneste for Døve og Hørende i Strømsgodset kirke søndag 1. mars er AVLYST

Døveprest Arne Christian Halseth må operere et øye. Og har fått innkalling allerede neste uke.
Det har dessverre ikke vært mulig å skaffe vikar.
Det betyr at vi må flytte denne samarbeidsgudstjenesten til en annen dato.

 


 
 

St.Hans på feriehjemmet Skogheim 20. 06. 2020

Vi var 50 stk. som koste oss med grilling, kaker og lotteri. Det voldsomme regnskyllet som kom la ingen demper på stemningen! En stor takk til hyttestyret for flott gjennomført arrangement!

(Se mer bilder her) Foto:LW


DET 88. ORDINÆRE ÅRSMØTE

ÅRSMØTE I DRAMMEN DØVEFORENING:

Leder, Leni Wågsås ble ny valgt.

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 7. mars med start kl 12:00. Hele 26 medlemmer møtte opp. Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. Ole Røren ble valgt som møteleder og Leni Wågsås og Tore Alfredsen som referent. Protokollunderskrivere ble Marna Brit Gaustad og Rune Adde. Årsberetningen gikk greit igjennom med få bemerkninger. Regnskapet ble også godkjent etter noen bemerkninger. Innkomne forslag var 3 om endring honorar til styret ble godkjent reduseres honoraret. Også forslag om økning honoraret til feriehjemmet og ble godkjent.
Valg: Leni Wågsås ble valgt som ny leder. Tore Alfredsen og Bjarne Gunnerudsitter 1 år til. Ole Røren og Marna Gaustad ble valgt. Varemedlemmene Daniel Sømme ble gjenvalgt og som ny varemedlem ble Rebecca Langmo og Lars Fossen valgt. Styret konstituerer seg på neste styremøte.
Revisor er fortsatt Bjørn Egil Hammerlund. Sven I. Fredriksen og Ryszard Sosna som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og Rune Adde for feriehjemmet Skogheim. Valgkomite Lars Haugan ble gjenvalgt, Rune Adde og Ryszard Sosna som ny valgt. En god og lang pause tok vi fra kl. 14:00. med servering av 6 typer smakfulle pizzaer og drikke til. Ellers ble det servert kaffe og kjeks.
Møteleder Ole Røren gjennomførte årsmøtet og tilfredsstillende. Valgene ble ledet av Lars Haugan og Rune Adde.

Årsmøtet ble hevet kl. 17:15.

26 personer var tilstede på årsmøtet.


Valgkomite fra v: Rune Adde og Lars Haugan.

 

 


Ryszard Sosna-leder


Ole Røren- møteleder


Leni Wågsås-referent


Tore Alfredsen-referent


Ryszard ble takket av med blomster etter sin mangeårige innsats som leder.

Rolf Hansen er fortsatt aktiv.

(Se mer bilder her) Foto:LH/RS


Oppdater 26.06.2020
Leder: Leni Wågsås
Nestleder Ole Røren
Sekretær Marna Gaustad
Kasserer Bjarne Gunnerud
Styremedlem Tore Alfredsen
1. varamedlem: Lars Fossen
2. varamedlem: Rebecca Langmo
3. varamedlem: Daniel Sømme
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: Sven I. Fredriksen og Ryszard Sosna
Bilagsrevisor feriehjemmet: Rune Adde
Arrangementskomite:                     Anne-Grethe Teigen og Daniel Sømme
 
Bingokomite: Styret
Turleder: Styret
Lovkomité Rolf Hansen og Tore Alfredsen
Feriehjemmets styre: 1. Øystein Huslende (Hytteleder)
2. Bjørn Rune Emanuelsen
3. Bjarne Gunnerud 
4. Ole Røren
5. Tatiana Alesenko
 
Kontaktperson utleie:                               Ole Røren
2 representanter til
landsmøte i Stjørdal (Trondheim): Styret
   
Valgkomite: Lars Haugan, Rune Adde og Ryszard Sosna


Medlemsmøte
21.02.2020

Leder Ryszard Sosna oppsummerte for år 2019-2020.
Det var hyggelig og engasjerende medlemsmøte i kveld med flere på talerstolen og 26 oppmøtte.

Foto: L.W.


Tore Alfredsen

Leni Wågsås
Rolf Hansen
Ole Røren

Foredrag av Tore M. Kolvik
14. februar 2020

Leder i Innlandet Døveforening, Tore M. Kolvik, besøker oss og forteller om hvordan de arrangerte Døves Kulturdager i fjor. 21 personer var tilstede.

 

 

 


Foredrag av Linda Kvaksrud Hansen
17. januar 2020

Spennende foredrag av Linda Kvaksrud Hansen i Drammen døveforening. Hun som er kommunikasjonsrådgiver i NDF og redaktør av Døves Tidsskrift. 23 personer var tilstede.


1. januar 2020
Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 170150 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2020.


 


Drammen
Døveforening

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webmaster: Ryszard Sosna •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •