STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
Nød-SMS direkte til 110, 112 og 113                     Besøk siden 4. April 2007
line decor

 
 

2007
2008
2009

2010

2011
2012
2013

2014

2015
2016

2017
2018


Seniorgruppen

Seniortreff åpner hver annen tirsdag fra kl. 10:00

Tirsdag den 2. april - seniortreff
Tirsdag den 16. april - seniortreff
Tirsdag den 30. april - seniortreff

Velkommen!


Velkommen til strikkekafé i Drammen Døveforening

Lørdag 13. april 2019 kl.11 - 14.
Lørdag 25. mai 2019 kl.11 - 14.
Lørdag 15. juni 2019 kl.11 - 14.

Ta med strikketøyet eller annet håndarbeid. Både nybegynnere og erfarne er hjertelig velkomne! Vi skal blant annet diskutere hva vi ønsker til strikkekaféen.  Inngangsprisen er 30 kr som inkluderer kaffe og kaker.
KUN for håndarbeid.


Påskeaften

Velkommen til påskeaften (lørdag 20. april, kl. 11-15)
Arrangementskomiteen ønsker velkommen til påskeaften på døveforeningen. Dørene åpner kl.11.


Lørdagskafé

Styret i Drammen døveforening ønsker velkommen til lørdagskafé

lørdag 27.april kl.11-15

Det blir salg av mat og drikke i kaféen og vi arrangerer bingo.

Velkommen! 
DET 87. ORDINÆRE ÅRSMØTE

ÅRSMØTE I DRAMMEN DØVEFORENING:

Leder, Ryszard Sosna ble gjenvalgt.

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 9. mars med start kl 12:00. Hele 28 medlemmer møtte opp. Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. Ole Røren ble valgt som møteleder og Leni Wågsås og Tore Alfredsen som referent. Protokollunderskrivere ble Marna Brit Gaustad og Kari Sand. Årsberetningen gikk greit igjennom med få bemerkninger. Regnskapet ble også godkjent etter noen bemerkninger. Innkomne forslag var om øke foredrag honorar til 2000kr ble godkjent. Også forslag om hjelpefond som sikring av midler 200.000kr, fikk godkjent. Annen forslag var om lørdagskafe, kurs og søke midler til slike turer til utland, ble også godkjent.
Valg: Ryszard Sosna ble gjenvalgt som leder. Leni Wågsås og Christine Homb sitter 1 år til. Tore Alfredsen og Bjarne Gunnerud ble gjenvalgt. Varemedlemmene Ole Røren og Daniel Sømme ble gjenvalgt og som ny varemedlem ble Sven I. Fredriksen valgt.
Styret konstituerer seg på neste styremøte. Revisor er fortsatt Bjørn Egil Hammerlund. Erik Johansen som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og feriehjemmet Skogheim. Valgkomite Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan ble gjenvalgt. En god og lang pause tok vi fra kl. 14:00. med servering av 6 typer smakfulle pizzaer og drikke til. Ellers ble det servert kaffe og kjeks.
Møteleder Ole Røren gjennomførte årsmøtet og tilfredsstillende. Valgene ble ledet av Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan.

Årsmøtet ble hevet kl. 16:05.


28 personer var tilstede på årsmøtet.


Valgkomite fra v: Erik Johansen, Lars Haugan og Allan Kjeldsen

 

 


Ryszard Sosna-leder


Ole Røren- møteleder


Leni Wågsås-referent


Tore Alfredsen-referent


Leder: Ryszard Sosna
Styremedlem Leni Wågsås
Styremedlem Tore Alfredsen
Styremedlem Bjarne Gunnerud
Styremedlem Christine Homb
1. varamedlem: Ole Røren
2. varamedlem: Daniel Sømme
3. varamedlem: Sven I. Fredriksen
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: Erik Johansen
Bilagsrevisor feriehjemmet: Erik Johansen
Arrangementskomite:                     Leni Wågsås, Anne-Grethe Teigen og
Daniel Sømme
 
Bingokomite: Styret
Turleder: Styret
Lovkomité Erik Johansen og styre
Feriehjemmets styre: 1. Øystein Huslende (Hytteleder)
2. Bjørn Rune Emanuelsen
3. Bjarne Gunnerud 
4. Ole Røren
5. Tatiana Alesenko
 
Kontaktperson utleie:                               Ole Røren
2 representanter til
landsmøte i Stjørdal (Trondheim): Styret
   
Valgkomite: Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan


 

Medlemsmøte 22. februar 2019 i Drammen døveforening

Leder Ryszard Sosna orienterer om blant annet medlemmer, foredrag, tilskudd, inntekter og om feriehjemmet. I tillegg var det informasjon om  «Trygg organisasjon» og landsråd i Ål.


I tillegg var det Tore A. infomere om  "Eldrebølgen".


Leni W. var det informasjon om  «Trygg organisasjon». Temaet handlet om grenser og atferd i døveforeningene, og hvilket tiltak som kan gjøres for en tryggere forening.


25 personer var tilstede på medlemsmøte.

Nye taklamper og nytt tak
Januar 2019


Drammen Døveforening har skiftet ut gamle himlinger og satt inn nye i taket i lokalet og gangen. Nye lamper på plass også. På bildet er dugnadgjengen: fra venstre Tore, Daniel, Bjarne og Ryszard.

(Se mer bilder her) Foto:RS-LW


1. januar 2019
Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 157950 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2019.


 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webmaster: Ryszard Sosna •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •